Swim Advisor » Cursuri inot » Blog » Organizarea concursurilor de inot

Organizarea concursurilor de inot

Regulamentul activităţii competiţionale de înot reprezintă documentul de bază al FRN, potrivit căruia se organizează toate competiţiile de înot la noi în ţară.
Prin înotător sportiv, se înţelege orice persoană fizică legitimată la o secţie de nataţie afiliată la FRN, care recunoaşte şi aplică regulamentul ei.


Datele şi localităţile unde se vor desfăşura competiţiile de nivel naţional sunt aprobate de Biroul federal la propunerea Colegiului Central al antrenorilor şi sunt comunicate cluburilor şi asociaţiilor sportive la începutul fiecărui an competiţional. Orice modificare se poate face numai cu aprobarea Biroului federal şi va fi comunicată celor interesaţi de către F.R. Nataţie.

Pentru a lua parte la concursuri oficiale de înot şi sărituri, un sportiv trebuie să fi împlinit vârsta de 10 ani, să fie membru al unei secţii de nataţie afiliate la Federaţie şi să posede carnet de legitimare eliberat conform prevederilor legale şi să aibă drept de participare.
Până la vârsta de 14 ani, sportivii nu vor lua parte decât la competiţiile rezervate lor. Participarea lor la competiţiile oficiale în categorii superioare se va face numai cu avizul medical special şi al federaţiei.
Categoriile de vârstă: Toate competiţiile interne sunt organizate pe una sau mai multe grupe de vârstă. Regulamentul de concurs are clar specificat grupele de vârstă.
Competiţiile naţionale pot fi precedate de etapele pe cluburi, localităţi judeţene sau interjudeţene, competiţii organizate pentru verificarea stadiului de pregătire sau pentru formarea componenţei echipelor reprezentative, pentru participarea la etapa finală.
Noţiunea de competiţie denumeşte orice întrecere de înot care se desfăşoară într-un cadru organizat.
Reuniunea este o parte a unei competiţii, alcătuită din mai multe probe, care se desfăşoară într-una din jumătăţile zilei.

Concursurile cuprind mai multe probe şi reuniuni şi se organizează în scopul de a desemna pe cei mai buni înotători din şcoală, universitate, locali, judeţeni, republicani, fără a se acorda titlul de campion.
Competiţiile se desfăşoară în bazine de 50 m şi 25 m, bazine omologate de F.R. Nataţie.
În campionatul naţional, se organizează următoarele competiţii cu regulamente proprii:
– Campionatul Naţional în bazin acoperit – open – (seniori + juniori – primăvară)
– Campionatul Naţional de poliatlon – copii
participanţi – fete: 11, 12 ani şi băieţi: 11, 12, 13 ani, legitimaţi
la secţiile de înot
– Campionatul Naţional de juniori II – (primăvară)
participanţi – fete: 13, 14 ani, băieţi: 14, 15, 16 ani, legitimaţi
la secţiile de înot
– Campionatul Naţional de seniori şi juniori (bazin descoperit vara) participanţi – seniori, juniori I şi II, legitimaţi la secţiile de înot
– Campionatul Naţional al copiilor de 10 ani participanţi – copiii de 10 ani, fete şi băieţi.
Nu au voie să participe sportivi de 9 ani nici în completarea ştafetelor.
– Campionatul Naţional al copiilor şi campionatul cluburilor sportive şcolare
Participanţi – au drept de participare fete 11-12 ani şi băieţi 11-13 ani, legitimaţi la secţiile de înot
– Campionatul Naţional de juniori II – vară –
participanţi – fete: 13-14 ani şi băieţi: 14, 15, 16 ani, legitimaţi
la secţiile de înot.
– Campionatul Naţional în bazin de 25 m participanţi – seniori, juniori I şi II
– Campionatul Naţional de copii 10 ani – pe zone participanţi – fete: 10 ani şi băieţi: 10-11 ani